Kimmosuus

 

Kimmoisuudella tarkoitetaan kykyä hyödyntää jänne-lihas -yksikköön eksentrisen (jarruttava) lihastyön aikana varastoituvaa elastista energiaa voimantuotossa. Toisin sanoen lihas toimii kuin jousi eli venytyksen aikana se varastoi itseensä energiaa, joka purkautuu venytystä seuraavan lihassupistuksen aikana aikana, jolloin suoritukseen saadaan lisätehoa.

Jalkapallossa kimmoisuudesta saadaan hyötyä muun muassa ponnistuksissa, potkuissa, suunnanmuutoksissa, kiihdytyksissä, harhautuksissa ja heitoissa. Karkeasti voidaan sanoa, että kimmoisuudesta on hyötyä kaikissa jalkapallon suorituksissa, joissa tarvitaan nopeutta tai voimaa.

 

KIMMOISUUSHARJOITTELU

Kimmoisuus harjoitteluun soveltuvat erilaiset leikit ja kisailut, joihin sisältyy hyppelyitä, loikkia, kiihdytyksiä ja suunnanmuutoksia. Kimmoisuutta voidaan myös harjoittaa naruhyppelyillä, porrasjuoksuilla, pudotushypyillä ja erilaisilla loikkasarjoilla.

6-7-vuotiailla (taitoporras 1) kimmoisuuden kehittämiseen ei tarvitse keskittää erityistä huomiota. Ominaiusuus kehittyy monipuolisten leikkien ja kisailuiden avulla sekä pelaamisen ohessa. 8-9-vuotiaiden kimmoisuusharjoittelu on edelleen leikinvarjolla kehittymistä, mutta tällöin on jo hyvä suunnitella leikkejä, jotka ovat suunnattu kimmoisuuden kehittämiseen. 10-vuotiaana alkaa ominaisuuden herkkyyskausi. Tällöin kimmoisuuden kehittämiseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tässä vaiheessa harjoitteluun voidaan ottaa mukaan myös naruhyppelyitä, loikkasarjoja ja pudotushyppyjä. Porrasjuoksu harjoitusmuotona ei ole suositeltava ennen 12 ikävuotta.