Rytmikyky

 

Rytmikyky tuo monille mieleen musiikkiliikunnan, mutta se on paljon muutakin. Rytmikyky liittyy liikkeiden ja liikkumisen ajoittamiseen. Rytmitaju säätelee lihastoiminen oikeaaikaisuutta tempon, suoritusnopeuden ja suoritusrytmin vaihdellessa. Jalkapalloilussa on tärkeää vauhdin yhdistäminen pallon hallintaan, temponvaihtelut, harhautukset, oikea-aikaiset ponnistukset pääpalloihin ja taklaukset sekä erilaiset juoksu- ja liikkumistavat.

Rytmikyky kehittyy parhaiten 6-11 –ikävuosien aikana, tytöillä ennen poikia. Pojilla on korostettava rytmitajun kehittymistä entistä enemmän. Koska rytmi on mukana jokaisessa liikkeessä, tulee rytmikykyä harjoittaa säännöllisesti ikäryhmästä riippumatta.

 

RYTMIKYKYHARJOITTELU

 

Rytmikykyä voidaan kehittää erilaisten taitoratojen avulla, joissa liikkumistapaa ja/tai nopeutta muutellaan. Rytmikyky harjoitteet voivat olla erillisä harjoitteita, mutta ne voidaan myös yhdistää muiden taitavuustekijöiden harjoitteluun ja yksilötaitoharjoitteluun. Rytmikyky harjoitteissa kannattaa edetä pallottomasta pallolliseen.

 

Esimerkkiharjoitteita:

- Kaikki jalkapallon taitosuoritukset

- Liikesuoritukset pallon kanssa

- Pienpelit pienellä alueella

- Liikkumiset eri suuntiin

- Erilaiset hyppelyharjoitteet (esim. kinkkaus ja naruhyppelyt)

- Juoksut, jotka sisältävät rytminvaihdoksia

- Pujottelut ja kartioradat ilman palloa ja pallon kanssa

- Tikapuujuoksut

- Käsien ja jalkojen rytmikyky (esim. taputukset + polvennosto)

- Aerobic-jumppa