Tasapaino

 

Tasapainolla tarkoitetaan kykyä pitää tai saavuttaa tasapaino jossakin asennossa tai liikkeessä. Tasapainossa yhdistyy lihaksiston, näköaistin ja tasapainoaistin yhteistoiminta. Tasapainoa voidaan myös ajatella kykynä suorittaa jokin liike kehon painopisteen ulkopuolella ja palata hallitusti takaisin optimaaliseen painopisteeseen (peliasento).

Tasapaino on jaettavissa paikallaan olevaan tasapainoasentoon eli staattiseen tasapainoon ja liikkeessä tapahtuvaan tasapainon säilyttämiseen eli dynaamiseen tasapainoon. Jalkapallossa dynaaminen tasapaino on oleellinen tekijä esimerkiksi harhautuksissa, käännöksissä, suunnanmuutoksissa ja syötettäessä tai lauottaessa suoraan ilmasta. Staattista tasapainoa tarvitaan jalkapallossa kaksinkamppailutilanteissa ja varsinkin palloa suojattaessa.

Tasapaino kehittyy parhaiten 5-11-vuotiaana, mutta tasapainoharjoittelua tulee korostaa myös nuorten kovimman pituuskasvun aikana, koska kasvu edellyttää jatkuvaa tasapainon säätelyn uudelleen organisointia.

 

TASAPAINOHARJOITTELU

Tasapainoa voidaan harjoittaa erillisin tasapainoharjoittein. Se voidaan myös yhdistää muiden taitavuustekijöiden harjoitteisiin, yksilötaitoharjoitteisiin tai voima- ja liikkuvuusharjoitteluun.

Urheiluvälinevalmistajat ovat tuoneet markkinoille erilaisia tasapainoharjoitteluun suunnattuja tuotteita (esimerkiksi tasapainolaudat ja bosupallot), joissa tasapainon kehittäminen perustuu asennon säilyttämiseen epävakaalla alustalla. Näitä välineitä voi toki hyödyntää. Kuitenkin tulee muistaa, että jalkapallossa pääasiassa tarvittava tasapaino on kehon dynaamista hallintaa stabiililla alustalla.

 

Esimerkkiharjoitteita:

- Voimistelun permantoliikkeet; vaaka, kurkiasento, kyykky yhdellä jalalla

- Hyppelyt yhdellä jalalla

- Yhdellä jalalla tehtävät syötöt ja laukaukset

- Pienpelit

- Leikit, jotka sisältävät pyörimistä, suunnanmuutoksia, hyppelyitä ja kuperkeikkoja

- Paini

- Pukki- tai kukkotappelut ja sormimiekkailu yhdellä jalalla