Psyykkinen

 

Jalkapallovalmentaminen on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa kaiken toiminnan keskipisteenä on liikkuva lapsi tai nuori kehoineen, tunteineen, ajatuksineen, ihmissuhteineen ja elämäntilanteineen. Psyykkisen valmennusprosessin ydin on valmennettava yksilö, jota valmentajan tehtävä on auttaa kasvamaan, kehittymään ja ottamaan vastuuta itsestään. Tavoitteena on jalkapallossa viihtyvä ja kehittymishaluinen yksilö, jolla on taitoa ja kykyä pärjätä omana persoonanaan niin urheilun kuin elämänkin haasteissa ja näiden yhteensovittamisessa.

Hyvä valmentaja-valmennettava -suhde on kaiken valmennuksen perusta. Valmentaja, jolla on läheinen suhde valmennettaviinsa, on helpompi auttaa heitä omaksumaan uusia tietoja ja taitoja sekä ennen kaikkea tukea heitä kehittymään psyykkisesti vahvoiksi. Hyvä valmennussuhde edellyttää valmentajalta valmennettavien hyvää tuntemista, tarpeeksi läheistä kontaktia ja aitoa kiinnostusta valmennettavista omina persoonina. Lisäksi valmentajan tulee tuntea tarkasti valmennettavan pelaajan psyykkinen kehitysvaihe ja sille ominaiset piirteet.

Psyykkisten ominaisuuksien valmennuksella pyritään tukemaan pelaajan persoonallisuuden ja kognitiivisten taitojen kehittymistä, opettamaan tunnehallintaa ja ohjaamaan valmennettavaa omaa toimintaa ja harjoitteluaan itsenäisesti ohjaavaksi pelaajaksi. Kehittyminen näillä osa-alueilla tukee pelaajan sisäistä motivaatiota ja ryhmässä viihtyvyyttä.