Taktiikka

 

Jalkapallossa taktiikka tarkoittaa valmentajan ja pelaajien kesken sovittuja toimintamalleja pelissä vastaan tulevien erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi joko hyökkäys- tai puolustuspelissä. Taktiikan avulla joukkue pyrkii lisäämään oman onnistumisensa todennäköisyyttä ottelun tai kilpailun voittamiseksi / optimaalisen tuloksen tai tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Toimiva joukkuepeli vaatii pohjaksi hyvin harjoitellun perustaktiikan eli perustoimintamallit pelin eri tilanteisiin. Taktiikan varioinnilla perustaktiikkaan voidaan tehdä ottelukohtaisia muutoksia perustuen esimerkiksi olosuhteisiin (sää, kentän koko), pelaajatilanteeseen tai joukkueen omiin heikkouksiin ja vahvuuksiin suhteessa vastustajan vastaaviin.

 

Sovitut tilanteiden ratkaisumallit voivat koskea:

 

a)      a) Yksittäistä pelaajaa = YKSILÖTAKTIIKKA

b)      b) Osaa joukkueen pelaajista = OSAJOUKKUETAKTIIKKA

c)       c) Kaikkia joukkueen pelaajia = JOUKKUETAKTIIKKA

 

Joukkuetaktiikka ja osajoukkuetaktiikka (esimerkiksi puolustuslinjan toiminta tietyssä tilanteessa) ovat aina sidoksissa pelaajien pelipaikkoihin ja pelin vaiheeseen. Yksilötaktiikka voidaan sen sijaan jakaa henkilökohtaiseen taktiikkaan ja pelipaikkakohtaiseen taktiikkaan.

 

Henkilökohtaisella taktiikalla tarkoitetaan yksittäisen pelaajan kanssa sovittuja toimintamalleja, jotka eivät ole pelipaikkasidonnaisia. Esimerkiksi pelaajaa voidaan kehottaa haastamaan aktiivisesti 1v1-tilanteissa hyökkäyskolmanneksella ja vastaavasti muilla kentän alueilla valitsemaan ensisijaisesti syöttövaihtoehdon.

 

Pelipaikkakohtaisella taktiikalla tarkoitetaan yksilön pelipaikkaan liittyviä sovittuja toimintamalleja. Esimerkiksi laitapelaajia voidaan kehottaa pyrkimään ensisijaisesti aikaisiin keskityksiin, jos vastustajan rangaistusalueella on riittävästi omia pelaajia.