Hoogeelainen pelitapa

 

Pelitapa tarkoittaa yleisiä linjauksia siitä, millaista peliä joukkue pelaa. Esimerkiksi pelaako joukkue hyökkäävää vai puolustavaa peliä, pitkiä palloja vai lyhytsyöttöpeliä. Yhtälailla voidaan puhua seuran pelitavasta eli siitä, millaista peliä seuran joukkueet pelaavat.

Pelitavan valinnalla on aina päämäärä. Hoogeelaisen pelitavan tärkein päämäärä on yksilön kehittyminen osana joukkuetta. Tämän vuoksi hoogeelainen pelitapa on suunniteltu niin, että se mahdollistaa pelaajien monipuolisen kehittymisen fyysisesti, psyykkisesti, teknisesti, ja taktisesti. Valittu pelitapa ei siis välttämättä ole yksinkertaisin ja tehokkain voittojen saavuttamiseksi, mutta hoogeelaisen pelitavan harjoittelun kautta yksilöillä on parhaat mahdollisuudet kehittyä kohti omaa huippuaan, sillä se vaatii pelaajilta koko ajan kehittyvää fyysistä kykyä, itsenäistä ajattelua kentällä, kykyä toimia ryhmässä, lajitaitojen oppimista ja ymmärrystä pelistä.

Hoogeelainen pelitapa myös opettaa ja kehittää edellä mainittuja ominaisuuksia, sillä se on sidottu Hoogee-linjan eri-ikävaiheiden oppimistavoitteisiin. Pelitapa perustuu eri ikäluokkien pelikirjoihin, joissa on määritelty ikäluokkien pelitaktiikan raamit. Pelikirjoissa esitellyt pelitavat tukevat kunkin ikäluokan Hoogee-linjan mukaisia oppimistavoitteita.

Eri ikäluokkien pelikirjojen lisäksi pelitapaan liittyvät oleellisesti myös eri pelimuodoissa (4v4, 5v5,8v8 ja 11v11) käytettävät pelijärjestelmät ja eri pelipaikkojen vaatimat pelipaikkaominaisuudet, joiden mukaan pelaajille pyritään löytämään sopivimpia pelipaikkoja.