Pelipaikkaominaisuudet

 

Pelipaikkaominaisuudet tarkoittavat eri pelipaikkojen vaatimia spesifejä fyysisiä, psyykkisiä, teknisiä ja taktisia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet korostuvat eri pelipaikoilla eri tavoin. Tavoitteena on löytää pelaajille sellaisia pelipaikkoja, joissa heidän vahvuutensa korostuisivat maksimaalisesti ja heikkoudet peittyisivät mahdollisimman paljon.

Jotta pelaajat oppisivat ymmärtämään eri pelipaikkojen vaatimuksia ja harjoittelemaan eri pelipaikoilla korostuvia ominaisuuksia, ikäluokissa G6-E11 pelaajia tulisi peluuttaa tasaisesti kaikilla pelipaikoilla. D12-D13-ikäluokissa niille pelaajille, joilla on selkeästi korostuneet heikkoudet ja vahvuudet tietyissä ominaisuuksissa, joiden herkkyyskaudet on jo ohitettu, voidaan pyrkiä rajaamaan pelipaikkoja jonkin verran. Pääasiassa pelaajia tulisi kuitenkin edelleen peluuttaa monipuolisesti eri pelipaikoilla. C14-C15-ikäluokissa kaikille pelaajille pyritään löytämään heidän ominaisuuksilleen sopivia vakituisempia rooleja. Esimerkiksi pelaaja voi olla laitapelaaja tai keskustan pelaaja, hyökkäävän roolin pelaaja tai puolustavan roolin pelaaja. B16-A18-ikäluokissa pelipaikkoja pyritään edelleen rajaamaan niin, että pelaajille löydettäisiin selkeä ykköspelipaikka.

 

Alasivuilla on esitelty eri pelipaikoilla korostuvia ominaisuuksia.