Taitoportaat

Taitoharjoittelu perustuu taitoportaisiin. Jokaisella askelmalla on omat oppimistavoitteensa, jotka on jaettu yksilöllisiin ja pelillisiin taitoihin. Lisäksi pelilliset taidot on jaettu hyökkäys- ja puolustuspelitaitoihin.

Alla on lueteltu taitotavoitteet portaittain. Ominaisuuksien kohdalla mainitaan myös painotusvaihe (valmistava, herkkyyskausi tai osaaminen). Valmistava harjoittelu tarkoittaa vaihetta, jolloin tietyn taidon opettaminen aloitetaan. Herkkyyskausi on aikaa, jolloin tietyn taidon opettamiseen on käytettävä runsaasti aikaa. Herkkyyskausi on vaihe, jolloin taito on helpoin ja nopein oppia. Osaamisella tarkoitetaan vaihetta, jolloin opetellun taidon yksityiskohtia vielä hiotaan. Tämän vaiheen päätteeksi pelaajan tulisi pystyä tarvittaessa käyttämään tarkoituksen mukaisesti kyseistä taitoa ottelutilanteessa. Vaiheet voidaan myös ajatella niin, että valmistalla vaiheella saavutetaan karkeamotorinen osaaminen, herkkyyskaudella hienomotorinen osaaminen ja osaamisvaiheessa automaatio.

 

v = valmistava harjoittelu

x = herkkyyskausi

o= osaaminen