Sosiaalisen tuen hakuaika lokakuussa

3.10.2018

Lokakuun ajan on mahdollista hakea HooGeen sosiaalista tukea. Tukea voivat hakea perheet oheisen ohjeen mukaisesti.

 

Liitteet