Päätavoite

Päätavoite on seuran joukkueiden ja muun toiminnallisen tason edelleen kehittäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi valmennuspäällikkö kiinnittää erityistä huomiota joukkueiden valmentajien koulutukseen. Joukkueiden valmennuksen tasoon ja joukkueiden yhteistyöhön tullaan kiinnittämään lisääntyvää huomiota. Yhteistyötä naapuriseurojen kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Keskeisiä tapahtumia ovat edellisten vuosien tapaan Pajulahti-leiri, jalkapallokoulu, taitokilpailut, HG-päivä ja päättäjäiset.
Toimintavuoden aikana on myös tarkoitus uudistaa seuran www-sivut siten, että kukin joukkue saa omat kotisivut tiedotuksen tehostamiseksi.

Johtokunta

Johtokunta vastaa seuran toiminnan organisoimisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Johtokunnan erityisenä velvollisuutena on huolehtia seuran talouden pysymisestä kunnossa. Julkisen vallan avustusten vähenemisen vuoksi tähän asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Johtokunnan yhteydessä toimivat valmennus-, kilpailu-, tiedotus- ja hallintotoimikunnat, jotka raportoivat toiminnastaan johtokunnalle.

Joukkueet

Seuran toiminta organisoituu joukkueisiin. Näiden organisaatioihin kuuluvat joukkueenjohtaja, valmentaja(t), huoltaja(t) ja rahastonhoitaja. Lisäksi voi olla tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä. Joukkueet ovat vastuussa omasta taloudestaan.

Suunnitelmat

Joukkue tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion ja raportoi toiminnastaan seuran valmennuspäällikölle. Alla linkki budjettilomakepohjaan:

PDF-tiedostoBudjettilomake (144 kB)