Ryhmädynamiikka

 

”Hyvä joukkue on enemmän kuin osiensa summa.”

Ryhmädynamiikka kertoo joukkueen jäsenten välisistä keskinäisistä suhteista, rooleista sekä siitä sisäisestä/ henkisestä tilasta, jossa joukkue kulloinkin on. Sitoutuminen joukkueen toimintaan on menestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Joukkueen toimintakulttuuri tarkoittaa niitä käyttäytymistapoja, arvoja, uskomuksia ja normeja, joita ryhmässä pidetään hyväksyttävinä. Joukkue toimii tiettyjen säännönmukaisuuksien varassa. Sille on ominaista tietty tarkoitus, säännöt, koko, työnjako, roolit, johtajuus ja vuorovaikutus. Ne ovat ryhmän rakennetekijöitä. Joukkue ei koskaan elä pysähtyneessä, staattisessa tilassa vaan ainaisessa liikkeessä kohti tavoitetta. Ryhmädynamiikka vaikuttaa joukkueen kehityskaareen. Puhutaan joukkueen kehitysprosessista. Muutos sisältää ennakoitua kehitystä ja odottamattomia tapahtumia (muutosprosessi). Tärkeää on joukkuehengen nostattaminen ja joukkueen roolitasapainon rakentaminen.

 

HYVÄN JOUKKUEEN TUNNUSMERKKEJÄ:

  • Ryhmäfokus: Joukkue pystyy näkemään yhteiset tarpeet omien tarpeidensa ohi.
  • Priorisointi: Pystytään tekemään ero "kivojen juttujen" ja välttämättömyyksien välillä.
  • Koheesio: Jäsenillä on vahva ryhmäidentiteetti ja voimakas lojaalisuus ryhmää kohtaan.
  • Kommunikaatio: Joukkueen jäsenillä joukkueenjohtajasta ja valmentajasta pelaajiin on avoin ja esteetön kommunikaatioyhteys myös jalkapallon ulkopuolisista asioista.
  • "Empowerment": Joukkueen jäsenillä on oikeus (ja velvollisuus) vaikuttaa kaikkeen joukkueen toimintaan kompetenssinsa mukaan.
  • Riippuvuus: Jäsenet hyödyntävät toistensa osaamista täysimääräisesti ja luottavat siihen, että muut tekevät lupaamansa.
  • Sitoutuminen: Ongelmia työstetään, kunnes ne ratkeavat.
  • Diversiteetti: Joukkue on monimuotoinen kulttuurin, kokemusten ja osaamisen suhteen.
  • Rakenne: Jäsenet tiedostavat tehtävänsä sekä riippuvuussuhteet ja tietävät, miten niihin voi vaikuttaa.
  • Tunnustus: Joukkue tiedostaa ja juhlii yhteisiä onnistumisiaan sekä jäsentensä panosta onnistumisessa.