Pelin vaiheet

 

Jalkapallossa kentällä on 22 pelaajaa, joiden toiminnan hahmottaminen saattaa aiheuttaa ongelmia harjaantuneellekin valmentajalle. Jalkapallotaktiikan ymmärtämisen ja opettamisen helpottamiseksi peli on jaettu eri vaiheisiin. Kullakin vaiheella on omat tunnusmerkkinsä ja tavoitteensa. Purkamalla liikkuva ja elävä peli osiin ja vaiheisiin voidaan pelin osa-alueita käsitellä ja harjoitella erikseen pienissä osissa. Tämä edistää pelaajien oppimista ja helpottaa heidän pelin hahmottamista.

Viereisessä kuvassa on eritelty hyökkäämisen ja puolustamisen eri vaiheet. Alla käydään läpi jokainen pelin vaihe erikseen.

 

HYÖKKÄÄMINEN

Pallonhallinta

Pallonhallinta tarkoittaa koko kentän alueella tapahtuvaa vaihetta, jolloin pallokontrollilla pyritään liikuttamaan vastustajaa ja näin luomaan tilaa alueille, joille halutaan hyökätä. Toisin sanoen pyritään houkuttelemaan vastustajaa tietylle alueelle ja pelaamme nopeasti toiselle alueelle, jossa on tilaa ja mahdollinen ylivoimatilanne. Toimiva pallonhallinta vaatii hyvin organisoitua alueellisten ylivoimatilanteiden luomista.

 

Eteneminen

Etenemisvaihe alkaa hetkestä, jolloin pallonhallinnalla on luotu tila, ylivoima tai muuten edullinen tilanne alueelle (signaalialue), josta on järkevää lähteä etenemään kohti vastustajan maalia. Etenemisvaiheen tulisi olla kollektiivisesti tunnistettava hetki (signaali), jolloin koko joukkue on tietoinen, että pallonhallintavaiheesta siirrytään etenemisvaiheeseen. Mikäli eteneminen ei syystä tai toisesta onnistu tai kannata, palataan pallonhallintavaiheeseen (rytmitys).

 

 

Murtautuminen ja maalinteko

 

Murtautuminen ja maalinteko ovat hyökkäyksen päättämistä maalintekoyritykseen. Murtautuminen tarkoittaa  tunkeutumista maalintekosektorille. Murtautumisvaihe alkaa yleensä silloin, kun pallo on pelattu positiivisessa peliasennossa olevalle pelaajalle vastustajan maalia lähimmille signaalialueille eli keskitysalueelle tai kymppialueelle, mutta pelissä on myös hetkiä, jolloin voidaan pyrkiä aikaisempaankin murtautumiseen.

 

 

Tilanteenvaihto

 

Hyökkäystilanteenvaihto eli positiivinen suunnanmuutos on tilanne, joka käynnistyy pallonriistosta, kun pallo voitetaan omalle joukkueelle. Tilanteenvaihdoista alkavista tilanteista syntyy jalkapallossa merkittävä osa maaleista. Tämän vuoksi tilanteenvaihto tulisi hyödyntää ja pyrkiä ensisijaisesti nopeasti hyökkäämään kohti vastustajan maalia.

 

 

Erikoistilanteet

 

Erikoistilanteista oleellisimmat taktisessa mielessä ovat maalivahdin avaukset, sivurajaheitot, vapaapotkut ja kulmapotkut. Hyökkäyserikoistilanteet pyritään pelaamaan lähtökotaisesti nopeasti, jotta vastustaja ei ehdi organisoitua puolustamaan.

 

 

 

PUOLUSTAMINEN


Ohjaaminen

 

Ohjaaminen tarkoittaa  tiettyjen syöttösuuntien peittämistä pelaajien sijoittumisella ja prässisuunnilla. Ohjaamisella pyritään pakottamaan vastustajan pelaamaan pienessä tilassa. Ohjaaminen voi tapahtua esimerkiksi laita-alueille, joissa on vähemmän syöttösuuntavaihtoehtoja tai alueille (riistoalue), joille pystytään kaventamisella helposti muodostamaan ylivoimatilanteita.

 

 

Aluepeli

 

Aluepeli tarkoittaa  puolustuspelitapaa, jossa liikutaan ja sijoitutaan ensisijaisesti suhteessa palloon ja kanssapelaajiin – vasta toissijaisesti suhteessa vastustajiin. Aluepelillä pyritään tukkimaan vastustajan otollisimpia syöttölinjoja, poistamaan tilaa pelaajien sekä linjojen väleistä ja näin kontrolloimaan vaarallisimpia alueita. 

 

 

Tilanneprässi

 

Tilanneprässi  tarkoittaa prässiä, joka aloitetaan yhtäkkisesti joukkueena tilanteessa, jossa vastustaja on heikossa asemassa pystyäkseen pitämään pallon oman joukkueen kontrollissa tai edistämään hyökkäystä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi pallon haltuunotto huonossa peliasennossa. Tilanneprässi tähtää välittömään pallonriistoon.

 

 

Tilanteenvaihto

 

Puolustustilanteenvaihto eli negatiivinen suunnanmuutos tarkoittaa tilannetta, joka käynnistyy pallon menetyksestä vastustajalle. Suunnanmuutoksista syntyy jalkapallossa merkittävä osa maaleista. Harjoitellulla nopealla ja systemaattisella yhteistoiminnalla tilanteenvaihdoissa pystytään ehkäisemään kauden aikana monta maalia.

 

 

Erikoistilanteet

 

Erikoistilanteista oleellisimman taktisessa mielessä ovat maalivahdinavaukset, sivurajaheitot, vapaapotkut ja kulmapotkut.