Oikea hoito edistää toipumista.

Valmentajalla täytyy olla tieto:

 • pelaajien mahdollisista allergioista
 • pelaajien mahdollisista lääkityksestä
 • pelaajien fyysiset rajoitukset
 • pelaajien uskontoon liittyvät rajoitukset

Harjoitukset:

 • aina kaksi aikuista ja vähintään yksi auto käytössä
 • ensiaputarvikkeet (kylmää , sidetarpeet ja silmän huuhtelutarvikkeet) , pelaajien vanhempien yhteystiedot , allergisten pelaajien lista
 • koulusaleissa huomioitava riskit (välinevarastot,renkaat,köydet,puolapuut jne.)kentältä ajoteille karkaavien pallojen haku !!!
 • säätilan mukainen pukeutuminen

Pelit :

 • aina kaksi aikuista ja vähintään yksi auto käytössä
 • ensiaputarvikkeet (kylmää , sidetarpeet ja silmän huuhtelutarvikkeet) , pelaajien vanhempien yhteystiedot , allergisten pelaajien lista
 • kentältä ajoteille karkaavien pallojen haku !!!
 • säätilan mukainen pukeutuminen (vaihtopelaajien vaatetus)

Omat turnaukset:

 • ensiapuryhmä ( vähintään EA1 kurssin suorittanut hlö )
 • selkeä organisaatiokaavio ja yhteystiedot
 • hälytysajoneuvon reitti kentällä/kentille selvitettävä esteettömäksi
 • puhelinnumerot (ensiapu,turnauksen turvallisuusvastaava,sairaala,poliisi)
 • valmius ulkopuolisiin häiriöihin
 • viestintä toimitsijoiden välillä
 • buffeteissa myytävien tuotteiden laatu ja säilytysohjeet
 • vesihuolto

Matkaturnaukset:

 • selvitä etukäteen järjestävän organisaation puhelinnumerot ja vastuuhenkilöt
 • yhteystiedot pelaajien vanhempiin
 • täydennä joukkueen ensiaputarvikkeet ennen matkalle lähtöä
 • matkustusturvallisuus
 • asumisturvallisuus ja riskit pelien välillä
 • käsihygienia ruokailujen yhteydessä
 • uimavalvojat
 • nestetankkaus pelien välillä/aikana
 • pelaajien mahdolliset allergiat selville
 • pelaajien uskontoon liittyvät tarpeet
 • alkoholin käyttö

Leirit:

 • yhteystiedot ensiapuun/lähimpään sairaalaan
 • leiriläisten vanhempien yhteystiedot
 • juoma/muonahuolto
 • organisaatio/yhteystiedot/kommunikaatiovälineet
 • nimenhuuto riittävän usein
 • selkeät säännöt ohjatun toiminnan ulkopuolelle
 • riskien kartoitus toimintaympäristöstä (vesistöt,liikenne,jne)
 • lepo/rasitus
 • kiusaamistapaukset
 • ongelmien ratkaisuelin
 • ulkopuolisten riskien huomioiminen
 • alkoholin/muiden päihteiden käyttö