Koulutustasovaatimukset

HooGeen valmentajilta odotetaan valmennuslinjan koulutustasovaatimuksien mukaista kouluttautumista. Kaikilla seurassa valmennus- ja ohjaustehtävissä toimivilla tulee olla suoritettuna SPL:n alimman tason koulutus, E-kurssi eli Lastenohjaajakurssi. Vastuuvalmentajien koulutusvaatimukset ovat alla olevassa taulukossa. Mikäli ikäluokan vastuuvalmentajalla ei ole vaadittua koulutustasoa suoritettuna, seura pyrkii löytämään ikäluokalle vastuuvalmentajan, jolla on riittävä koulutus.

Koulutustasovaatimukset perustuvat ikäluokkien opetussisältöihin, joiden opetukseen riittävä pätevyys saadaan aina tietyltä SPL:n koulutusportaalta.